Metodas

„Mažus vaikus reikia kuo anksčiau skatinti tyrinėti gamtą ir leisti vaikams dirbti aktyvioje gamtos tyrimo veikloje, taip žadinant vaikus pačius tyrinėti ir pažadinti norą vis labiau ir giliau pažįstant gamtą. Įvairių šalių psichologai svarbią vietą ugdant vaikus skiria pažinimui gamtoje, ypač pabrėžia didelę jo įtaką vaikų protinei raidai „ (edukologijos profesorius Vincentas Labanauskas).

Privačiame darželyje „Stebuklų šalis“ ugdome vaikus nebijančius gamtos, sąmoningus ekologine tema, savarankiškus ir darbščius.

METODAS: ekologinis – gamtamokslinis ugdymas.

 

Visus metus, atsižvelgdami į sezoniškumą, laviname vaikuose 4 pagrindines kompetencijas: meninę, pažinimo, sveikatos saugojimo ir socialinę bei komunikavimo. 

 

Toliau pateikiame mūsų darželyje taip pat naudojamus papildomus metodus, kurie labai svarbūs sėkmingam vaiko vystymuisi.

STEAM ugdymas (angl. science, technology, engineering, art, mathematics) – tai požiūris į mokymąsi, kuriame mokslas, technologijos, inžinerija, menai ir matematika yra tarpusavyje susiję. Šios disciplinos yra svarbus vaiko mokymosi ateityje pagrindas:

  • Didina išradingumą ir kūrybiškumą
  • Skatina eksperimentuoti
  • Skatina žinių pritaikymą
  • Skatina komandinį darbą
  • Skatina savarankišką mokymąsi ir bendradarbiavimą

Savitvarka ir savipriežiūra – Tai skatina savarankiškumą ir pasitikėjimą savimi, nes vaikai geriau supranta visus dalykus, kuriuos gali padaryti patys. Veiklos susijusios su savitvarka ir savipriežiūra parodo gyvenimo pusiausvyrą, atskleidžia, kad rūpinimasis savimi yra geras ir svarbus dalykas.

Rašymas ir skaitymas

Mokymosi rašyti ir skaityti procesas vyksta natūraliai ir prasideda nuo vaiko susidomėjimo. Vaikai pirmiausiai supažindinami su fonetiniais abėcėlės garsais, po to vaikams pateikiame sudėtingesnių žodžių ir sakinių.

Mokome nubrėžti apskritimą, horizontalią liniją, vertikalią liniją ir pradėti rašyti didžiąsias raides, ypač jų vardus.

Skatiname domėtis knygomis, turėti mėgstamų knygų ir mokėti kitiems pasakyti, kodėl jos yra mėgstamos, imituoti skaitymą žaidžiant, atpažinti didžiąsias ir mažąsias raides, naudoti išradingą rašybą (naudojant įvairias priemones), suprasti, kodėl žmonės naudojasi rašymu ir kaip rašymas gali padėti pagerinti bendravimą.

Elgesio ugdymo sistema

Jau vienerių metų vaikams būtina išmokti pagrindinių taisyklių. Darželyje mokome vaikus kaip jų laikytis tiek namuose, tiek viešoje erdvėje. Vienas iš metodų, kuriuos naudojame yra žaidimai su nustatytomis taisyklėmis. Taip vaikai išmoksta laikytis taisyklių, suprasti jų svarbą, bendradarbiauti ir bendrauti tarpusavyje. 

Interaktyvios pamokėlės

Vaikai yra labai smalsūs: nuolat tyrinėja savo aplinką, nori išbandyti, ką nors nežinomo, eksperimentuoja su savo aplinkoje esančiomis priemonėmis. Kiekvieną dieną kartu su vaikais atliekame įdomius ir smagius eksperimentus. Tyrinėjimai, bandymai  ir eksperimentavimas – tai raktas į stebuklų šalį ir pasaulio pažinimą.

Technologijos yra įtraukiamos į kasdieninę veiklą pagal vaiko amžių. Mes naudojame daug interaktyvių priemonių – šviesos stalą, interaktyvią lentą, iPad.

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas orientuotas į bendruosius motorinius įgūdžius: šokinėjimą, bėgimą, kamuolio mėtymą ir gaudymą, spardymą, laipiojimą, balansavimo įgūdžių tobulinimą.

Fizinė veikla lauke padeda vaikams pagerinti fizinius įgūdžius ir koordinaciją.

Matematika ir mokslas

Mūsų mokytojai padeda vaikams susipažinti su matematika, pasitelkiant įvairias užduotis ir medžiagą. Mūsų darželyje vyksta daug užsiėmimų skirtų susipažinti su matematika, tokių kaip rūšiavimas, derinimas, dėliojimas pagal formą, dydį ir spalvą.

Vaikų diena yra užpildyta tyrinėjimais, tyrimais ir atradimais. Jie tyrinėja pasaulį per orą, maisto gaminimą ir sezoninę veiklą. Mokslinis ugdymo turinys yra kuriamas atsižvelgiant į vaikų interesus ir idėjas, patys vaikai tyrinėja fiziką, biologiją, geologiją ir kita.

Menas

Vaikai save išreiškia per muziką, meną ir judesį.

Muzika yra vienas iš įdomiausių būdų mokintis naujų dalykų. Muzikos poveikis ankstyvame amžiuje turi didžiulę įtaką vaiko raidai. Mūsų auklėtojos groja gyvais instrumentais.

Auklėtojos skatina vaiką klausytis įvairios muzikos, laisvai judėti prie muzikos garsų ir ritmo.

Nuolat mokome vaikus naujų dainelių – dainų mokymasis ankstyvame amžiuje stiprina atmintį.

Vaikų darželis būtų neįdomus, be linksmų meninių užsiėmimų. Meniniai užsiėmimai ugdo, lavina  vaizduotę ir supratimą apie meną. Tai būdas reikšti savo mintis, jausmus ir potyrius piešiant, tapant , lipdant ar naudojant kitas meninės raiškos priemones.

Lauko pedagogika – vaikai kasdien eina į mūsų uždarą žaidimų aikštelę, kur jie bėgioja, čiuožinėja, supasi, laipioja, taip lavindami motorinius įgūdžius. Vaikai skatinami kuo daugiau judėti ir tyrinėti kiemą, nes būtent judesio metu vaikas geriau supranta savo aplinką ir patį save. Darželyje yra įrengtas daržas, todėl vaikai gali sodinti, laistyti, prižiūrėti augalus. Tai skatina sensorinį juslinį vaiko vystymąsi, moko atsakomybės ir kantrybės, vysto bendravimo įgūdžius.

Socializacija – ugdoma, kaip bendrauti tarpusavyje ir su suaugusiais. Socializacija su suaugusiaisiais ir vaikais, nesusijusiais su šeima, sudaro pagrindą vystytis kitiems vaiko raidos aspektams. Bendravimas su kitais asmenimis padeda vaikams  įgyti pasitikėjimo savimi ir įveikti bet kokius drovumo jausmus.

Humaniškumas – užtikrinamas asmenybės vystymosi vientisumas. Vaikas
priimamas toks, koks jis yra. Tikima jo galiomis įveikti sunkumus.  

Sveikata ir mityba

Darželyje supažindiname vaikus su sveiku maistu valgymo metu, diskutuojame apie sveiko maisto svarbą. Vienas iš mėgstamiausių vaikų užsiėmimų – maisto gamyba.